Pallejà ha passat a formar part de la primera corona tarifària del Transport Metropolità. Gràcies a la gestió del PDF  i Entesa per Pallejà, avui aquesta demanda històrica del veïnat és una realitat. Una vegada més, fem realitat el projectes de tots.

 

APUNTS A TENIR EN COMPTE:

—Suposa un 50% d’estalvi en el cas de compra de la T-10 i del 26% en el cas de la T-Trimestre, T-Jove i T-més.

—Aquesta mesura afecta a tots els títols de transport, a excepció de la T-16, als títols socials, als títols federats i als mono modals.

—Congelació de les tarifes de transport públic als municipis metropolitans aquest 2019.
Els preus seran els del 2018.

—Pròrroga de la validesa dels títols comprats el 2018 fins al 31 de desembre de 2019.

—Aquest canvi, suposa l’aplicació d’un tribut METROPOLITÀ que no s’aplicarà fins al mes de juny. (segurament).

L’equip de govern (PDF i EP), treballa per aplicar una mesura compensatòria dels tributs municipals.