Gràcies al treball de l’equip de govern: PDF i Entesa (legislatura 2015 – 2019), molt aviat millorarem el nostre sistema d’escombraries i neteja viaria:

5 millores per tenir un barri més net i compromès amb el medi ambient:

1. Increment de la despesa econòmica.

Es passa d’una despesa d’1.046.212,92€ a 1.389.291,44€, ambdós amb IVA inclòs. En total un augment de 343.078,52€.

2. Canvi de maquinària i augment de personal.

Canvi de la maquinària per una completament nova: més eficient, més potent i més moderna. A més s’augmenta el personal amb dues persones més.

3. Recollida de l’esporga porta a porta.

S’ha acabat el problema de carretejar l’esporga. Aquesta és sens dubte una millora històrica i una demanda complerta pels veïns. La recollida d’esporga serà porta a porta.

4. 20 bateries completes a tot el barri.

Es passa de 7 bateries compertes a 20 a Fontpineda. No es redueixen contenidors al barri, només es redistribueixen.

5. Neteja especial: 6 punts conflictius i 2 d’esporga.

Setmanalment es farà neteja de 6 punts conflictius i 2 d’esporga.

Sempre treballant per millorar els serveis i fer del nostre barri un lloc més net. Sempre treballant per Fontpineda.

Píndola 3: Escombraries