Ajuntament

Ajuntament de Pallejà
93 663 00 00
Ofic. municipal de Fontpineda
93 650 00 01
Ofic. municipal de Fontpineda
93 650 00 01
Oficina Gestió Tributària
93 663 19 23
Deixalleria
93 663 39 15

Farmàcies

Ajuntament de Pallejà
93 663 00 00
Ofic. municipal de Fontpineda
93 650 00 01
Ofic. municipal de Fontpineda
93 650 00 01
Oficina Gestió Tributària
93 663 19 23
Deixalleria
93 663 39 15

Transport

Ferrocarrils de la Generalitat
93 205 15 15
Fontpibus (Francisco Nocete)
93 783 48 76
Servei Taxis Radio Taxi
93 002 34 34
Servei Autobus (Soler i Sauret)
93 632 51 33

Seguretat Ciutadana

Bombers
085
Emergències
112
Mossos d'Esquadra
088
Policia Local
93 663 01 02

Sanitat

C.A.P. Pallejà
93 663 36 20
C.A.P. Pallejà - demanar consulta
902 111 444
Urgències (St. Andreu de la Barca)
93 635 66 51
Hospital de Martorell
93 774 20 20
Ambulancia (Urgències)
061

Companyies de Serveis

Catalana de Gas Informació
902 200 850
Avaries
900 750 750
Correus
93 663 08 41
Fesca - Enher Informació
902 508 850
Avaries
902 536 536
Serveis Aïgues Informació
900 710 710
Avaries
900 700 720
Serveis Funeraris
902 230 238