El cartipàs municipal inclou les competències que es deleguen a cada regidor/a i la designació de les tinences d’Alcaldia

 

L’Ajuntament de Pallejà fa públic el nou cartipàs municipal que estableix el repartiment de responsabilitats al capdavant del consistori per als propers quatre anys. El nou equip de govern està format per vuit regidors i regidores que afronten el nou mandat amb el compromís de treballar al servei de la ciutadania.

L’alcaldessa, Ascensión Ratia, assumeix les regidories de Governació i Gent Gran; en Joan Parera ha estat designat 1r tinent d’alcaldia i serà el regidor d’Urbanisme, Habitatge, Personal i Hisenda; Rafael Martín (regidor del PDF) és el 2n tinent d’Alcaldia i manté els seus càrrecs com a president de la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda (CMGF) i com a regidor de Serveis Municipals (obres i serveis); Alberto Segura és el 3r tinent d’Alcaldia i assumeix les regidories d’Educació i Infància, Sanitat, Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència; el 4t tinent d’Alcaldia és Óscar Santos, al qual l’alcaldessa ha delegat les regidories d’Esports, Solidaritat i Cooperació; Rebeca Martínez, 5a tinenta d’Alcaldia, portarà a partir d’ara Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme; finalment, Jordi Carbonell serà regidor de Medi Ambient, Cultura i Mobilitat i Soledad Montalbán les de Serveis Socials, Igualtat i Joventut.