RAFAEL MARTÍN, CANDIDAT A L’ALCALDIA DE PALLEJÀ AL MAIG

El Comitè Executiu del PARTIT DE FONTPINEDA (PDF), a la sessió celebrada el 16 de gener’2023, va decidir per majoria que Rafael Martín fos el pròxim cap de llista del PDF a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023.

Rafael Martín és periodista i técnic amb més de 42 anys de professió i viu a Fontpineda des de fa 28 anys. Desenvolupa tasques municipals des de l’any 2003. Actualment és el President de la Comissió de la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda, Regidor d’obres i serveis de l’Ajuntament de Pallejà.

Rafael Martín és el candidat per poder continuar tenint el barri de Fontpineda en les millors condicions i per continuar els projectes de la NOVA FONTPINEDA.

Abadia de Poblet; Via Montserrat; Via Alegria, Via Internacional; Via Pallejà i Via Bellavista (DOS FASES); Gran Via; Pla de la Calma i Manuel de Falla en el futur, són un bon exemple de feina i dedicació.

BONES NOTICIES

A.- MILLORES DELS DRENATGES D’AIGÜES PLUVIALS

S’estan realitzant obres de millores dels drenatges d’aigües pluvials a diversos punts del municipi:
1.-Plaça del Cadí.
2.-G.V.Fontpineda-Dr. Tarruella final Parc Central.
3.-Rda. Sta. Eulàlia.
4.-Entrada IES Pallejà per les escales.

B.- INSTAL·LACIÓ HIDRANTS DE BOMBERS

En el transcurs d’aquests dies s’instal·laran hidrants de bombers per lluitar contra els incendis a diversos punts de Fontpineda:
1.-Centre Cívic,
2.-Parc Municipal de l’Oreig
3.-Via Pla de la Calma
4.-Via Farigola
5.-Carretera d’accés nucli-zona del dipòsit.

Adjudicades les obres de la remodelació de Via Bellavista

Els treballs, que suposen també el soterrament de les xarxes aèries d’aquesta via, comptaran amb una inversió de 264.000 €

Pròximament, s’iniciaran els treballs de la segona fase de remodelació i soterrament de les xarxes aèries a la Via Bellavista, un cop les obres de l’actuació que se centrarà en el tram comprès entre els números 55 i 69 han estat adjudicades a l’empresa Asfaltos Barcino, S.L. per un total de 264.022 €.

L’actuació en aquesta via està emmarcada en el Pla d’Actuació Municipal (PAM-equip govern) de l’Ajuntament, el document que recull els projectes prioritaris municipals a desenvolupar en aquesta legislatura. L’objectiu és la millora de la mobilitat i el soterrament de serveis a  Fontpineda.

LA SEGUNDA FASE DE VIA BELLAVISTA EN MARCHA!

Via Bellavista necesitaba un cambio urgente de los servicios y de sus aceras. Es por eso, que en el 2021, empezamos a transformarla. La primera fase ya es una realidad y por eso queremos seguir trabajando en soterrar servicios. Ahora esta en marcha el proceso para seleccionar la empresa que realizará la segunda fase de Via Bellavista. Muy pronto comunicaremos el inicio de las obras.

Los trabajos tendrán un coste de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS (335,263 euros) y serán financiados totalmente por la AMB.

 

LES DADES publicades a la web municipal:

Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: remodelació i soterrament de les xarxes aèries de la via
Bellavista, 2a fase que comprèn via Bellavista entre el núm. 55 a 69
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No
d) Codi NUTS del lloc d’execució: ES511
e) Termini d’execució: 8 SETMANES
f) Codi CPV: 45220000-5 Obres d’enginyeria i treballs de construcció
Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Obres
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: Obert simplificat
d) Contracte reservat: No
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 335,263 euros

MÈS INFORMACIÓ:
REGIDORIA: Obras i Serveis
REGIDORIA: Urbanisme.
Ajuntament de Pallejà / CMGF

Projecte per a Via Manuel Falla

Aquesta setmana, el President de la Comissió de Gestió Municipal del Barri de Fontpineda, en Sr. Rafael Martín Pérez, i el regidor d’Urbanisme, en Sr. Joan Parera García, han mantingut una reunió amb l’equip tècnic de @amb_metropolis per tractar la remodelació de la Via Manuel de Falla. Així, el carrer serà més segur i de plataforma única.
Es preveu que les obres puguin iniciar-se a finals de la tardor d’enguany. El Consistori segueix treballant pel soterrament de serveis de més zones.

Proteguim l’entorn natural

Els incendis, un perill real per a les Muntanyes del Baix.

La campanya per preservar aquest espai natural incideix en la importància de la prevenció atès que el 31 % dels incendis forestals comencen per negligències.

Aquesta setmana, el Consell Comarcal i els 16 municipis que formen part del projecte de les Muntanyes del Baix, entre els quals hi ha Pallejà, estan incidint en el perill real que els incendis forestals poden suposar per a les Muntanyes del Baix, un espai privilegiat de 120 km² situat a la comarcal del Baix Llobregat. A més, sembla ser que el 31 % dels incendis comencen per negligències que cal evitar per preservar el nostre patrimoni natural.

En aquest sentit, es recorda a la ciutadania que no està permès encendre foc al medi natural i no es poden llençar materials encesos perquè ens posen en perill a tots; així mateix, cal estacionar bé els vehicles particulars per evitar que impedeixin l’accés als serveis d’emergències; cal tenir en compte, també, que els abocaments al medi natural poden ser l’origen d’un foc. En cas de veure una columna de fum o detectar actuacions de risc, cal trucar ràpidament al telèfon 112.+info: CENTRE CIVIC/CMGF.

DIPUTACIÓ: Aportació extraordinària a FONTPINEDA

El Partit de Fontpineda (PDF), al govern municipal, aconsegueix una inversió extraordinària de 3️⃣8️⃣9️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ de la Diputació de Barcelona, per a la carretera de Fontpineda.

Una actuació que comportarà la millora de la seguretat viària en un tram de 2,37 km i, d’acord amb el calendari, les obres poden iniciar-se el 4t trimestre 2022.

? Aquest divendres, ( 27.maig 2021) en una reunió mantinguda a la seu del Consell Comarcal, la Diputació de Barcelona ha presentat la primera fase d’actuacions en camins al Baix Llobregat, emmarcada al Pla Zonal de la Xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, als regidors i regidores dels municipis beneficiaris.

El diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons Vendrell, acompanyat – entre d’altres – pel regidor de Mobilitat de Pallejà i conseller comarcal, en Jordi Carbonell, ha presentat aquesta primera fase d’actuacions, que contempla la carretera de la Sentiu, als termes municipals de Castelldefels i Gavà, el camí o carretera de Fontpineda, a Pallejà, i el camí d’Esparreguera a la colònia Sedó.

El regidor d’obres i serveis de l’Ajuntament i President de la Comissió Municipal de Gestió del Barri de Fontpineda, Rafael Martin, valora que després de les obres serà la Diputació de Barcelona l’encarregada del manteniment de la carretera. Un pas molt important pel Barri i per a tot Pallejà, perquè permetrà invertir més recursos per altres necessitats del Barri.

Així, el Consistori pallejanenc ha aconseguit que la carretera d’accés al Barri de Fontpineda sigui una inversió prioritària per a la Diputació de Barcelona, que invertirà fons propis al nostre municipi.

Una noticia molt positiva per al nostre Barri!
El Partit de Fontpineda és la garantia de gestió i experiencia. Hem aconseguit que la nostra carretera formi part de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona.

El Partit de Fontpineda (PDF):
Seguim treballant per Fontpineda!!

#fontpineda #pallejà #partitdefontpineda #pdf #barrifontpineda #experiencia #gestio

Prevenció d’Incendis Forestals

En el marc del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals en Urbanitzacions (PPU), durant la primera setmana del mes de maig es van iniciar els treballs de manteniment de tota la franja perimetral de protecció contra incendis del barri de Fontpineda. L’objectiu és garantir la seguretat de les persones i els seus béns davant un potencial incendi forestal.

Els treballs consisteixen, bàsicament, en desbrossar el sotabosc amb mitjans mecànics per reduir la càrrega de foc i la connectivitat del sotabosc amb les capçades dels arbres. En zones puntuals, també està previst que es procedeixi a talar alguns arbres per controlar-ne la densitat.

En alguns trams de la franja, aquest manteniment general serveix per complementar el que es duu a terme mitjançant la tècnica de la silvopastura, una forma de gestió sostenible que amb el pas d’un ramat ajuda a mantenir aquestes infraestructures contra incendis.

Més Policia Local

Incorporem més Policia Local i serveis per a les persones. Tres agents més per a la Policia Local en les setmanes vinents i una Educadora Social!
El PDF, al govern municipal, segueix treballant per l’objectiu que hi hagi més personal per a la seguretat de tothom. Així, en les setmanes vinents s’incorporaran tres policies locals més a la plantilla de l’Ajuntament. També s’incorpora una Educadora Social per a reforçar els projectes socials necessaris per a la nostra població.
Però no en tenim prou! Durant aquest any s’incorporaran més policies locals. Esperem poder informar-vos més aviat.
Des de l’Ajuntament defensem les necessitats del nostre Barri i, a més a més, demanem que la Generalitat doti de més Mossos d’Esquadra al nostre Barri i poblacions de la rodalia. Els Mossos fan molt bona feina, però necessitem més!
‼️Seguim treballant, amb tota la nostra energia, pel nostre Barri.
Sumant, dient la veritat i fent projectes sòlids i duradors. És moment d’unitat i feina!

VIA ALEGRIA: seguim treballant!

Ha estat un projecte d’una extraordinària complexitat per les característiques del terreny, que han fet necessari realitzar els treballs en diferents fases.

La primera, finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona, va incloure el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques i la millora de l’enllumenat públic, amb la substitució de tots els fanals des de Via Abadia de Montserrat i fins a Via Internacional.

En la segona fase, les obres s’han pogut dur a terme mitjançant un sistema de micropilotatge per estabilitzar el terreny i poder finalitzar la remodelació d’una part de les voreres i de les baranes de seguretat. Aquests treballs han estat finançats amb una subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L’Ajuntament de Pallejà i la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda (CMGF) es posen a disposició dels veïns i veïnes per a resoldre qualsevol dubte o consulta sobre l’execució del projecte.