Aquest acord és un primer pas necessari per aconseguir que l’ens metropolità assumeixi el servei del bus urbà i quedi integrat en la zona tarifària

L’Ajuntament de Pallejà ha signat un conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a establir el sistema de finançament i les característiques tècniques que han de regular la licitació del servei de transport urbà a Pallejà, un procés que durà a terme l’ens metropolità. L’aprovació dels plecs i la convocatòria, però, requeriran la validació dels aspectes tècnics (com els itineraris, els horaris o les freqüències de pas) per part d’una comissió de seguiment formada per representants de les dues institucions.

El servei de bus urbà el presta l’Ajuntament des de l’any 2010 amb la voluntat de facilitar la mobilitat dels veïns i veïnes dins el municipi. El darrer contracte de la prestació del servei ha finalitzat, estan en pròrroga. Per la nova contractació, l’alcaldessa, Ascensión Ratia, va demanar a l’AMB que s’iniciés el procés de licitació del servei atès que és l’ens metropolità el que té les competències sobre els serveis de transport públic col·lectiu dels municipis del seu àmbit territorial.

El conveni tindrà una durada inicial de quatre anys que es podran prorrogar, però la intenció és que estigui en funcionament el nou servei abans del primer termini. La signatura d’aquest conveni és només un primer pas per aconseguir que l’AMB assumeixi el cost del servei de bus urbà a Pallejà i que aquest transport s’integri en la zona tarifària, oferint així importants avantatges als veïns i veïnes del municipi.