PDF i ENTESA (EQUIP DE GOVERN DE PALLEJÀ) NANIFESTAN:
Una vegada s’ha sabut que l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) va acceptar un càlcul per a Sant Cugat del Vallès que no fou permès per a la resta dels 17 municipis de la segona corona (tenint en compte el padró de 2005), l’Ajuntament de Pallejà reclama que l’any 2020 es tingui en compte el càlcul més beneficiós possible per als pallejanencs i pallejanenques.

Així mateix, l’Ajuntament ha presentat un recurs al mètode de càlcul utilitzat per a l’any 2019 i al·legacions a l’aprovació de l’ordenança reguladora del tribut metropolità de l’any 2020.
En les al·legacions també es demana que es compleixi amb el calendari d’inversions per al transport públic i es tingui en compte la situació del petit comerç. El recurs i les al·legacions són el requisit previst i imprescindible per a poder recórrer, si cal, a les instàncies judicials corresponents.

L’Ajuntament també ha notificat les mocions plenàries aprovades al darrer Ple Municipal sobre el Tribut Metropolità.
Així mateix, l’Equip de Govern (ENTESA+ PDF) manifesta que proposarà al següent Ple Municipal una rebaixa de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a compensar l’esforç tributari que l’AMB ha establert amb el nou Tribut Metropolità, tal com es va comprometre durant l’any 2018.

De cara al projecte de pressupostos de l’any 2020, l’Ajuntament també contempla ajuts socials per fer front al pagament del Tribut de l’AMB.