L’Ajuntament ha decidit ajornar el pagament d’alguns impostos i taxes municipals durant el temps que duri l’emergència sanitària.

1. Suspenem el cobrament de les quotes de determinats serveis com són la llar d’infants municipal, l’Escola de Música i el taller de manualitats. La suspensió del cobrament serà efectiva fins que es reiniciï la prestació d’aquests serveis.

2. Ajornem el pagament de l’Impost de Béns i Immobles (IBI), l’Impost de Vehicles i la taxa d’escombraries. Un cop la situació es normalitzi, es fixarà un nou calendari de cobrament amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

En el cas del comerç local:

1. Suspenem el cobrament de la taxa de terrasses per l’ocupació de la via pública perpart dels bars i restaurants.2. Compensem del cobrament de la Taxa d’escombraries comercials la part corresponent als dies de tancament obligatori

3. En el cas dels paradistes de productes no alimentaris, es descompta de la Taxa del mercat setmanal la part corresponent als dies de tancament obligatori.

Al mateix temps, es posa en marxa un Pla de reactivació de l’economia local, amb ajuts i bonificacions per a fer front als pagaments i oferint flexibilitat a la ciutadania a l’hora de fer front a les seves obligacions tributàries.

En l’àmbit social, l’Ajuntament treballa en l’elaboració d’un pla d’ajuts a les famílies, mantenint aquells que ja es donen des de Serveis Socials. Així mateix, es fa un seguiment i control dels casos confirmats de coronavirus al municipi i es té especial cura amb la gent gran per a garantir que tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques.

+INFO CORONAVIRUS :
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/