Les actuacions pretenen reduir el risc d’incendi en dues finques que van patir danys importants durant el temporal Glòria

Pallejà fGestió forestalorma part del Projecte de Gestió Forestal per a la Prevenció d’Incendis al Baix Llobregat, liderat per la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat i dels ajuntaments implicats.

El programa d’actuacions d’aquest projecte per al 2020 va identificar dues finques de Pallejà que necessitaven una actuació urgent per la seva vulnerabilitat i el seu elevat risc d’incendi forestal.
Regidoria de Medi Ambien/Pallejà