El PDF fidel al seu compromís d’informar de les seves actuacions, convoca una assemblea oberta als veïns i veïnes de Fontpineda, on es parlarà de les principals actuacions realitzades al barri per la CMGF. Igualment s’informarà dels projectes en curs i futurs així com de l’acció de govern del PDF a l’Ajuntament de Pallejà. Els veïns i veïnes de Fontpineda podran preguntar als nostres regidors per tot allò que sigui del seu interès. A l’acabar s’oferirà un petit refrigeri.
 
Diumenge 16 de Febrer
 

Centre Cívic / 10h
 

Temes a tractar:
 

1. Acció de govern del PDF a l’Ajuntament de Pallejà
2. Projectes de la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda 2012 – 2013
3. Soterrament de serveis (Fontpineda 2000)
4. Carretera Fontpineda-Pallejà
5. Projectes actuals i de futur
6. Precs i preguntes