Bones notícies pels veïns i les veïnes de Fontpineda!!!
S’ha trigat més del que era d’esperar, els usuaris del BUS URBÀ (FONTPIBUS) han
patit situacions no desitjades per ningú, però finalment el BUS URBÀ (FONTPIBUS)
tindrà el servei que mereixem.

El proper dia 1 de març, l’empresa Soler i Sauret, començarà a oferir el servei de
transport de viatgers que connecta Fontpineda i La Magina amb el nucli urbà.
Aquest canvi comporta grans novetats molt beneficioses pel barri. En primer lloc,
s’ampliarà el nombre de parades amb l’Institut Corbera i Can Xorra, aquesta última
permetrà als usuaris agafar també l’Autocorb de manera més accessible.
En segon lloc, el bitllet estarà integrat dins de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), és a
dir, opcions com la T-Casual, la T-Jove o la T-Mobilitat de Zona 1 seran compatibles
amb el Fontpibus. A més a més, es tornarà a disposar de dos autobusos i es faran
controls de qualitat periòdics per evitar possibles negligències del servei.

El PDF va aconseguir la posta en marxa del FONTPIBUS el 26 de març del 2003, ha
lluitat per mantenir-lo en moments econòmicament complicats per l’Ajuntament de
Pallejà i ara s’ha millorat amb el suport i la complicitat de tot l’Equip de Govern (PDF
ENTESA). Després de dos anys d’espera, el dia 1 de març del 2024 el marcarem al
calendari com a fita aconseguida! tindrem un servei de transport urbà digne,
eficient i de qualitat.

Els próxims dies es facilitarà més informació en relació als recorreguts, horaris i
noves parades.