En el marc del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals en Urbanitzacions (PPU), durant la primera setmana del mes de maig es van iniciar els treballs de manteniment de tota la franja perimetral de protecció contra incendis del barri de Fontpineda. L’objectiu és garantir la seguretat de les persones i els seus béns davant un potencial incendi forestal.

Els treballs consisteixen, bàsicament, en desbrossar el sotabosc amb mitjans mecànics per reduir la càrrega de foc i la connectivitat del sotabosc amb les capçades dels arbres. En zones puntuals, també està previst que es procedeixi a talar alguns arbres per controlar-ne la densitat.

En alguns trams de la franja, aquest manteniment general serveix per complementar el que es duu a terme mitjançant la tècnica de la silvopastura, una forma de gestió sostenible que amb el pas d’un ramat ajuda a mantenir aquestes infraestructures contra incendis.