Durant el mes de juny tindrà lloc el soterrament de línies de serveis en Fontpineda.
Les zones en les quals estem treballant per a soterrar les línies telefòniques són: Via Pallejà fins a l’encreuament de Via Carles Riba.
També, seguim els treballs en l’encreuament de Via Abadia de Poblet amb Via Bellavista i Ronda Montmany.