Els treballs, que suposen també el soterrament de les xarxes aèries d’aquesta via, comptaran amb una inversió de 264.000 €

Pròximament, s’iniciaran els treballs de la segona fase de remodelació i soterrament de les xarxes aèries a la Via Bellavista, un cop les obres de l’actuació que se centrarà en el tram comprès entre els números 55 i 69 han estat adjudicades a l’empresa Asfaltos Barcino, S.L. per un total de 264.022 €.

L’actuació en aquesta via està emmarcada en el Pla d’Actuació Municipal (PAM-equip govern) de l’Ajuntament, el document que recull els projectes prioritaris municipals a desenvolupar en aquesta legislatura. L’objectiu és la millora de la mobilitat i el soterrament de serveis a  Fontpineda.