A.- MILLORES DELS DRENATGES D’AIGÜES PLUVIALS

S’estan realitzant obres de millores dels drenatges d’aigües pluvials a diversos punts del municipi:
1.-Plaça del Cadí.
2.-G.V.Fontpineda-Dr. Tarruella final Parc Central.
3.-Rda. Sta. Eulàlia.
4.-Entrada IES Pallejà per les escales.

B.- INSTAL·LACIÓ HIDRANTS DE BOMBERS

En el transcurs d’aquests dies s’instal·laran hidrants de bombers per lluitar contra els incendis a diversos punts de Fontpineda:
1.-Centre Cívic,
2.-Parc Municipal de l’Oreig
3.-Via Pla de la Calma
4.-Via Farigola
5.-Carretera d’accés nucli-zona del dipòsit.