L’amortització de préstecs permetrà disminuir el percentatge de deute viu un 16,44 % en un any

L’Ajuntament de Pallejà té previst amortitzar tres préstecs per un valor total que supera el milió d’euros. En concret, es tracta de dos préstecs de 485.862,36 € i 145.789,01 € amb l’entitat Bankia i un tercer de 516.506,57 € amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).  Amb aquestes amortitzacions anticipades l’Ajuntament de Pallejà deixarà de pagar 9.297,43 € mensuals en concepte d’interessos i s’estalviarà un total de 284.000,11 €.

Aquesta operació permetrà rebaixar el deute municipal de forma considerable en només un any. Aquest passarà del 56,75 % a 31 de desembre de 2019 al 40,31 % previst a data 31 de desembre de 2020, el que suposa una reducció del deute viu del 16,44 %.