Els treballs, que s’iniciaran a finals d’any, formen part d’un projecte de soterrament dels serveis al barri de Fontpineda.

El Govern Municipal, PDF i Entesa, han adjudicat la primera fase de les obres per a millorar Via Bellavista amb Ronda Montmany. Els treballs aniran a càrrec de l’empresa Asfaltos Barcino S.L., i està previst que s’iniciïn a finals d’any. Aquesta primera fase inclourà el soterrament dels serveis i afectarà el tram comprès entre els números 71 i 87 de Via Bellavista. Els treballs formen part d’un projecte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i tenen un pressupost assignat  i finalista de 388.000 euros.

La millora de Via Bellavista és una de les actuacions previstes en el Pla d’Actuació Municipal (PAM.2019-2023) de l’Ajuntament per a aquesta legislatura. Així mateix, forma part d’un projecte més ampli que pretén millorar la mobilitat i soterrar els serveis als carrers de Fontpineda.

La voluntat del consistori és reunir-se amb els veïns i veïnes afectats abans de començar les obres.