Estació medi ambiental a Fontpineda

Durant les properes setmanes Fontpineda disposarà d’una unitat mòbil de mesura de la qualitat de l’aire, que estarà ubicada al Centre Cívic. Aquesta unitat és un vehicle equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics, i sensors per a les variables meteorològiques. Mesurant la concentració a l’aire dels diferents contaminants que respirem, és a dir, els nivells d’immissió, es podrà determinar quina és la qualitat de l’aire del barri.

 

          Contaminants determinats amb analitzadors automàtics en temps real: diòxid de sofre, òxids de nitrogen, ozó, sulfur d’hidrogen, monòxid de carboni, partícules PM10, compostos orgànics volàtils.

          Contaminants determinats amb analitzadors manuals (es capta una mostra, que ha de ser analitzada en laboratori): metalls pesants de la fracció PM10, benzè

          Paràmetres meteorològics: velocitat del vent, humitat relativa, precipitació, direcció del vent, temperatura, pressió atmosfèrica i radiació solar.

 

Un cop l’Ajuntament rebi l’informe de resultats per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental, aquests es podran consultar

 

Informarem del dia que es posi en marxa.

Càmeres de seguretat a Fontpineda

Les càmeres de vídeo seguretat ja estan instal·lades a les entrades de Fontpineda.

El PDF ha treballat durant molt de temps i ha dedicat molts esforços per aconseguir aquestes instal·lacions que portaran mes seguretat al nostre barri. Felicitem a tots els que ho han fet possible.

Instal·lació de càmeres de seguretat a Fontpineda

S’estan instal·lant actualment les càmeres de seguretat a les entrades i sortides de Fontpineda. Aquestes càmeres, controlades des de la policia, donaran mes seguretat al barri.

Aquesta es una antiga aspiració que, finalment, després de molta feina per l’obtenció de subvencions, s’ha aconseguit.

Informarem del dia de la posta en marxa.

Actuacions a Fontpineda

Durant els últims mesos s’han dut a terme, entre d’altres, les següents actuacions a Fontpineda:

Mur de contenció al Parc Central
I·luminació de l’entrada per La Palma
Instal·lació de la nova farola de prova al triangle de las banderes
Obres (mirador+camí peatonal) de Via Alegria per la Festa de L’Arbre 2014 (5 d’Abril – 11h)
Camí peatonal a Via Angelina Villena
Anell peatonal i neteja zona forestal de la zona del Pla De la Calma, darrera de Via Pallejà
Reparament asfaltat diverses zones
Replantada d’arbres secs als parcs de Fontpineda
Pintades les faroles de l’entrada per la Palma i per Corbera
Reposició de mobiliari urbà a Parc Central, Parc dels Nens, Mirador de Via Pallejà
Instal·lació de protecció per nens al Parc dels Encantats
ActuacionsFP

Remodelació de zones verdes a Fontpineda

S’estan realitzant treballs de remodelació del cinturó verd de Fontpineda a la zona de Via Laura i Via Maria. També s’han començat els treballs de neteja forestal als jardins del Pla de la Calma i Carles Riba.

 

ZonaVerda

 

La propera Festa de l’Arbre tindrà lloc el 5 d’abril a Via Alegria. S’acabarà la segona fase de comunicació entre la Gran Via, la farmàcia i les pistes de tenis.

 

La Festa de l’Arbre, organitzada per la CMGF i la AAVV es celebra ininterrompudament des de fa ja 15 anys i ha permès recuperar molts espais verds per Fontpineda.

Assemblea de veïns i veïnes de Fontpineda

El PDF fidel al seu compromís d’informar de les seves actuacions, convoca una assemblea oberta als veïns i veïnes de Fontpineda, on es parlarà de les principals actuacions realitzades al barri per la CMGF. Igualment s’informarà dels projectes en curs i futurs així com de l’acció de govern del PDF a l’Ajuntament de Pallejà. Els veïns i veïnes de Fontpineda podran preguntar als nostres regidors per tot allò que sigui del seu interès. A l’acabar s’oferirà un petit refrigeri.
 
Diumenge 16 de Febrer
 

Centre Cívic / 10h
 

Temes a tractar:
 

1. Acció de govern del PDF a l’Ajuntament de Pallejà
2. Projectes de la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda 2012 – 2013
3. Soterrament de serveis (Fontpineda 2000)
4. Carretera Fontpineda-Pallejà
5. Projectes actuals i de futur
6. Precs i preguntes

Resum d'actuacions 2013 de la CMGF

La Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda ha realitzat moltes actuacions al llarg de 2013. Les principals han estat el manteniment de les línies elèctriques, la conservació i posta a punt de totes les zones enjardinades de Fontpineda, la millora de la seguretat a la carretera de Pallejà i la millora de la Sala Polivalent del Centre Cívic.

Per a mes informació clica ací

La Cova

Aquest passat 30 de desembre l’Ajuntament de Pallejà decretava el tancament de la sala de ball La Cova, situada al barri de Fontpineda. La decisió es prenia després que els serveis tècnics i de seguretat del consistori constatessin una sèrie de deficiències a l’interior del local que podien posar en risc els seus clients. Prèviament els tècnics municipals s’havien reunit amb els responsables de la sala per a tractar la qüestió. Donat que es mantenien les deficiències i que aquestes podien posar en risc la integritat de les més de 400 persones que havien d’assistir a la festa de cap d’any organitzada en aquesta cova natural, el consistori optava per precintar el recinte.

Conducció imprudent a Fontpineda

La velocitat a la que circulen alguns vehicles a Fontpineda es molt perillosa pels propis conductors, pels conductors dels altres vehicles, pels vianants, i en general per tot el nostre barri.

 

A la fotografia es pot veure l’estat que va quedar un cotxe que anava a gran velocitat per la Gran Via de Fontpineda. Un cotxe que estava aparcat també va patir danys molt importants després de rebre l’impacte de l’altre vehicle.

 

ACCIDENT           

Demanem mes prudència a tots els conductors que passen pel nostre barri.