Ha estat un projecte d’una extraordinària complexitat per les característiques del terreny, que han fet necessari realitzar els treballs en diferents fases.

La primera, finançada íntegrament per la Diputació de Barcelona, va incloure el soterrament de les línies elèctriques i telefòniques i la millora de l’enllumenat públic, amb la substitució de tots els fanals des de Via Abadia de Montserrat i fins a Via Internacional.

En la segona fase, les obres s’han pogut dur a terme mitjançant un sistema de micropilotatge per estabilitzar el terreny i poder finalitzar la remodelació d’una part de les voreres i de les baranes de seguretat. Aquests treballs han estat finançats amb una subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

L’Ajuntament de Pallejà i la Comissió Municipal de Gestió de Fontpineda (CMGF) es posen a disposició dels veïns i veïnes per a resoldre qualsevol dubte o consulta sobre l’execució del projecte.